Projekt med bergvärme i Stockholm

Föreningen har fått ett uppdrag i Stockholm (helt frivilligt så klart) och det är ju det vi tycker är roligast att syssla med. Det är flera villaägare som skulle vilja att vi samlade ihop information om hur man gör och vad som gäller vid installation av bergvärme. De undrar om det kan löna sig att byta värmekälla på sina hus i Stockholm. Vi ska ha ett informationsmöte i föreningshuset när detta är klart.

Bergvärme finns lagrad i vår berggrund i form av solenergi och denna tas till vara och används för uppvärmning av hus och varmvatten. En bergvärmevärmepump placeras exempelvis i en källare i ett hus. Den hämtar värmen från det borrade hålet i marken. Den producerar sedan både värme och varmt vatten. Här hittar du några som kan det här med bergvärme i Stockholm. Borrdjupet ska helst vara mindre än 200 meter och avståndet mellan två borrhål ska vara minst 20 meter. Detta för att de annars kyler varandra.

Det krävs tillstånd för att få installera bergvärme och det söker man hos kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Det är fastighetsägaren som måste söka detta tillstånd i god tid innan systemet ska installeras.